Energetyka

Legal Advisory

Działalność w sektorze energetycznym oznacza gotowość do ciągłego rozwoju – doskonale to rozumiemy.

 

Przemiany zachodzące w branży energetycznej wymagają od Ciebie coraz większej elastyczności i możliwości wprowadzenia natychmiastowych zmian. Oferujemy znacznie więcej niż klasyczne doradztwo prawne. Nie przedstawimy Ci pliku dokumentów do podpisania bez słowa wyjaśnienia. Działamy inaczej. Zależy nam, abyś doskonale rozumiał rzeczywistość prawną, w której funkcjonujesz. Współpraca z nami to współpraca na partnerskich zasadach.

 

Podobnie jak Ty, choć nieco z innej strony, aktywnie uczestniczymy w rozwoju sektora energetycznego. Wypracowana przez lata strategia działania, sprawdzona w branży energetycznej, pozwala nam efektywnie budować przewagę konkurencyjną naszych Klientów.

 

Doskonała znajomość specyfiki rynku oraz wiedza z zakresu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska, pozwala nam proponować nieszablonowe i skuteczne działania. Pozwól nam przekonać Cię, że o wielu możliwych rozwiązaniach jeszcze nie słyszałeś.

Oferujemy:

  • doradztwo na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, pozwoleń na budowę) niezbędnych do realizacji inwestycji w szczególności z obszaru energetyki odnawialnej, linii elektroenergetycznych i gazociągów,
  • doradztwo na etapie realizacji inwestycji z obszaru energetyki, w tym w zakresie pozyskiwania warunków przyłączenia inwestycji do sieci, ustanawiania służebności przesyłu,
  • reprezentację inwestora zarówno przed organami administracyjnymi, jak i w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  • doradztwo w sprawach związanych z realizacją inwestycji, w tym analiza i rozwiązywanie bieżących problemów prawnych (m.in. roszczenia, prace dodatkowe, zmiana terminu wykonania inwestycji, zmiana wynagrodzenia),
  • wsparcie prawne w postępowaniach koncesyjnych lub taryfowych,
  • identyfikację i ocenę ryzyk związanych z prowadzoną działalnością w kontekście regulacji prawa energetycznego,
  • przygotowanie i wdrożenie umów, dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii i paliw,
  • doradztwo legislacyjne dotyczące tworzenia lub zmian aktów prawnych z zakresu energetyki,
  • bieżący monitoring zmian w obszarze prawa energetycznego,  audyt spółek z branży energetycznej,
  • reprezentację w postępowaniach przed właściwymi organami.