| Łukasz Kotarba

Doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed Prezesem URE

Doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed Prezesem URE, mającym na celu ustalenie taryfy dla świadczenia usługi dystrybucji paliw gazowych dla przedsiębiorstwa energetycznego; wsparcie w procesie przygotowania odpowiedzi na liczne i równolegle składane wezwania organu do złożenia wyjaśnień i dokumentów, przygotowanie projektu porozumienia regulacyjnego, udział w spotkaniach i negocjacjach dotyczących przedmiotowego zagadnienia z przedstawicielami właściwych organów centralnych.