Wsparcie prawne w procesie znowelizowania procedury zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych

Wsparcie prawne w procesie znowelizowania procedury zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych w podmiocie z branży medycznej. Ujednolicenie procedur oraz wprowadzenie zmian związanych z nowelizacją Prawa farmaceutycznego, celem usprawnienia współpracy z podmiotami zewnętrznymi.