| Anna Oleksiewicz

Doradztwo prawne na rzecz konsorcjantów w sporze z zarządzającym siecią linii kolejowych

wspólnik zarządzający, adwokat

Doradztwo prawne na rzecz konsorcjantów – projektujących oraz realizujących roboty budowlane – w sporze z zarządzającym siecią linii kolejowych w Polsce (PKP Polskie Linie Kolejowe SA)  dotyczącym rozliczenia wynagrodzenia za wykonane prace projektowe oraz dokumentację, w tym wynagrodzenia przysługującego za dodatkowy zakres prac, nieobjęty umową. Wartość roszczenia ponad 65.000.000,00 PLN.