Fuzje i Przejęcia 

Engineering Consulting

Przystępując do procesów M&A trzeba odpowiedzieć sobie na wiele kluczowych pytań. Jesteśmy po to, aby Cię wspierać w tym przedsięwzięciu.

 

Działamy w obszarze doradztwa technicznego na rzecz właścicieli przedsiębiorstw, inwestorów branżowych, funduszy PE/VC, funduszy nieruchomościowych, instytucji finansowych – zarówno po stronie nabywającego / przejmującego, jak i zbywającego / przejmowanego.

 

Przyjmujemy rolę lidera projektu – zapewnimy Ci kompleksowe doradztwo techniczne i inżynierskie we wszelkich obszarach transakcji M&A, rozpoczynając od analiz rynkowych i popytowych w ramach transakcji kapitałowych, poprzez przeprowadzanie badań due diligence w obszarze technicznym oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w ww. obszarach (tj. obnoszących się do aspektów technicznych).

 

Nasze interdyscyplinarne kompetencje techniczne oraz kompleksowe podejście, pozwalają nam budować wartość dodaną dla naszych Klientów w ww. obszarze.

 

Oferujemy:

  • przygotowanie / weryfikację analiz rynkowych i popytowych w ramach transakcji kapitałowych,
  • przygotowanie / weryfikację analiz due diligence w obszarze technicznym w ramach transakcji kapitałowych,
  • wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej (np. teaserów inwestycyjnych) w obszarach technicznych,
  • doradztwo ESG w obszarach technicznych w ramach transakcji kapitałowych, w tym pomoc w weryfikacji technicznych kryteriów kwalifikowalności w ramach Taksonomii UE.