Zamówienia publiczne

Legal Advisory

Postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają konkretnej wiedzy, staranności i wyczulenia na szczegóły.

 

Przez lata doskonaliliśmy te trzy czynniki. Dzięki temu możemy zaproponować Ci najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie wszystkich trybów zamówień i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dbamy nie tylko o merytoryczną poprawność i terminowość podejmowanych przez nas kroków. Dbamy o całość Twoich interesów, przewidując możliwe skutki prawne. W naszych działaniach akcentujemy indywidualne podejście do każdej ze spraw.

Oferujemy:

  • analizę dokumentacji postępowania w kontekście ewentualnych ryzyk,
  • wsparcie w procesie przygotowania wniosku / oferty,
  • bieżące doradztwo w toku postępowania,
  • ocenę zgodności działań podejmowanych w toku postępowania przez zamawiających,
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych,
  • szkolenia z zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych.