| Edyta Sikorska-Gałecka

Wsparcie prawne klienta w toku postępowania na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego “Porty Lotnicze” S.A.

head of claim management, radca prawny

Wsparcie prawne Klienta w toku postępowania prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” S.A. z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji rozbudowy bryły głównej Terminala i Pirsu Południowego, zgodnie z kompleksową analizą przepustowości LCH wraz z planem rozwoju”; zakres obsługi prawnej obejmował pełne wsparcie, aż do wyboru oferty najkorzystniejszej.