Projekty infrastrukturalne i budowlane 

Engineering Consulting

Bądź pewien, że zapewnimy Ci wsparcie w każdej z planowanych lub realizowanych przez Ciebie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Naszym celem jest wsparcie Klienta w procesie inwestycyjnym w oparciu o kompleksowe doradztwo prawne, techniczne i biznesowe.  Pomożemy Ci przygotować każdą inwestycje, pozyskać finansowanie oraz zapewnić sprawną realizację kontraktu budowlanego i bezpieczeństwo w jego zakończeniu.

Oferujemy:

 • identyfikację i ocenę ryzyka technicznego dla projektów infrastrukturalnych,
 • analizy prawne i techniczne przepisów techniczno–budowlanych, wytycznych oraz dokumentów kontraktowych i budowlanych,
 • analizy warunków technicznych nieruchomości w kontekście przyszłych inwestycji,
 • wsparcie w zakresie przygotowania raportów oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach procedury oddziaływania na środowisko,
 • pełnienie roli inwestora zastępczego,
 • monitoring realizacji kontraktów budowlanych / projektów infrastrukturalnych,
 • przygotowanie specjalistycznych opinii technicznych na potrzeby sporów i arbitrażu oraz mediacji i ugód kontraktowych i sądowych,
 • doradztwo techniczne i kosztowe w zakresie roszczeń kontraktowych w tym analizę zasadności, metodyki wyceny i udokumentowania roszczenia oraz wsparcie w procesie negocjacji roszczenia,
 • przygotowanie innych analiz technicznych na zlecenie Inwestora lub głównego wykonawcy,
 • analizę źródeł dostępnych bezzwrotnych lub preferencyjnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych,
 • przygotowanie lub weryfikację poprawności wniosków o dofinansowanie UE projektów infrastrukturalnych,
 • doradztwo w procesie wdrażania i rozliczania projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE (w tym weryfikację kwalifikowalności wydatków i zgodności realizacji projektów z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz modyfikacje zakresu i fazowanie projektów).