Doradztwo dot. zmiany podmiotu prowadzącego instalację

Doradztwo w zakresie przejścia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wobec zmiany podmiotu prowadzącego instalację na tle przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Uwzględnić należało charakterystykę danej instalacji oraz relacji podmiotowych i momentu przejścia, a w dalszej kolejności konsultacje w ramach występowania z wnioskiem o zmianę posiadanych pozwoleń w zakresie podmiotu prowadzącego instalację.