Aktualne
oferty pracy

Adwokat - Radca prawny

W związku z dynamicznym rozwojem, kancelaria Hoogells Oleksiewicz  sp. k. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Adwokat / Radca prawny

 

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • wsparcie Klientów na wszystkich etapach inwestycji deweloperskich, tj. na etapie przygotowania inwestycji (w tym doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń itp.), realizacji inwestycji (w tym doradztwo prawne dotyczące sporządzania korespondencji kontraktowej, roszczeń itp.) oraz na etapie eksploatacji inwestycji (w tym przygotowanie umów najmu, doradztwo prawne w zakresie wykonywania i rozliczania umów najmu, obsługa roszczeń gwarancyjnych / rękojmianych),
 • doradztwo Klientom w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności inwestycji infrastrukturalnych, w tym przygotowanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe i nadzór autorski, umów podwykonawczych, sporządzanie korespondencji kontraktowej, przygotowywanie roszczeń itp.,
 • reprezentacja Klientów, w szczególności z branży budowlanej, na etapie przedsądowym (w tym opracowywanie strategii procesowych) i na etapie sądowym, w tym przygotowywanie pozwów, pism procesowych, opinii prawnych o zasadności składania środków odwoławczych oraz udział w rozprawach.

Oczekiwania od kandydatki/kandydata:

 • uprawnienia radcy prawnego lub adwokata,
 • co najmniej 5-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych, w tym kontraktów liniowych i inwestycji deweloperskich,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji oraz pism procesowych – przejrzystość formułowania argumentów i wniosków,
 • praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności w obszarze zagadnień związanych z realizacją kontraktów infrastrukturalnych, obycie oraz praktyczna znajomość „sali sądowej”, umożliwiająca skuteczne wejście w temat procesowy ad hoc,
 • pożądana gotowość do świadczenia usług poza biurem (np. rada budowy, narady koordynacyjne, w siedzibie Klienta),
 • samodzielność w dokonywaniu analizy problemu prawnego i formułowaniu opinii, ocenie ryzyk prawnych, rekomendowaniu rozwiązań formalno-prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • umiejętność rozumienia problemu prawnego, w tym rozpoznawania potrzeb biznesowych Klientów,
 • umiejętność proaktywnego działania i generowania nowych pomysłów / koncepcji,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • dokładność, samodzielność, terminowość oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność działania pod presją czasu.

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych oraz złożonych projektach,
 • pracę na rzecz renomowanych Klientów, liderów na swoim rynku,
 • zbudowanie trwałej, partnerskiej relacji,
 • umowę o współpracy,
 • pracę w młodym zespole i komfortowe środowisko pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).” Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hoogells Oleksiewicz sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres

Associate

W związku z dynamicznym rozwojem, kancelaria Hoogells Oleksiewicz  sp. k. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Associate

Specjalista ds. prawnej obsługi inwestycji budowlanych

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Oczekiwania od kandydatki/kandydata:

 • ukończone studia prawnicze,
 • doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz podmiotów z sektora budowlanego,
 • mile widziany tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją przetargową (PFU, specyfikacje, itp.) oraz dokumentacją techniczną,
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz powiązanych procedur kontraktowych,
 • umiejętność analitycznego podejścia do złożonych zagadnień prawno-budowlanych.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę przy ciekawych projektach i możliwość rozwoju w dziedzinie obsługi prawnej branży budowlanej,
 • pracę na rzecz renomowanych podmiotów, liderów w swojej branży.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hoogells Oleksiewicz sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres

Junior Associate

W związku z dynamicznym rozwojem, kancelaria Hoogells Oleksiewicz  sp. k. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Junior Associate

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Oczekiwania od kandydatki/kandydata:

 • ukończone studia prawnicze,
 • doświadczenie w zakresie sporządzania, opiniowania umów cywilnoprawnych,
 • mile widziane doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,
 • umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji oraz pism, również procesowych – przejrzystość formułowania argumentów i wniosków,
 • otwartość na szybkie uczenie się oraz otwartość na „informację zwrotną”,
 • rozumienie problemu prawnego i umiejętność przygotowania wniosków z poszukiwań,
 • pro-aktywność i opracowywanie nowych pomysłów/koncepcji,
 • chęć udziału w projektach,
 • angażowanie się w sprawy kancelarii i klientów,
 • pozytywne nastawienie do pracy oraz otwartość na nowe wyzwania.

 

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych oraz złożonych projektach,
 • pracę na rzecz renomowanych Klientów, liderów na swoim rynku,
 • zbudowanie trwałej, partnerskiej relacji,
 • umowę o współpracy,
 • pracę w młodym zespole i komfortowe środowisko pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hoogells Oleksiewicz sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres

Associate – M&A

W związku z dynamicznym rozwojem w obszarze M&A, Capital Markets oraz Banking & Finance, kancelaria Hoogells Oleksiewicz  sp. k. poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Associate – M&A

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Oczekiwania od kandydatki/kandydata:

 • co najmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć;
 • przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym instrumentów zabezpieczeń;
 • doświadczenie w prowadzeniu przeglądów legal due diligence;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym spółek publicznych;
 • doświadczanie w co najmniej jednym z obszarów: distressed M&A, resolution (przymusowa restrukturyzacja), prawo rynków kapitałowych (w tym rozporządzenie MAR), bankowość i finanse (w tym LMA credits) – będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii prawniczej;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • umiejętność samodoskonalenia,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność działania pod presją czasu;
 • dokładność, samodzielność, terminowość oraz zaangażowanie;
 • uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

 

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych oraz złożonych projektach;
 • pracę na rzecz renomowanych Klientów, liderów w swoim rynku;
 • zbudowanie trwałej, partnerskiej relacji wraz z określeniem specjalizacji / dalszej ścieżki rozwoju;
 • umowę o współpracy;
 • pracę w młodym zespole i komfortowe środowisko pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hoogells Oleksiewicz sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres