| Łukasz Kotarba

Doradztwo przy budowie nowoczesnej fabryki płytek o wartości 120 mln.

Reprezentacja inwestora (podmiotu działającego w branży produkcyjno-handlowej) w procesie budowy nowego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, stanowiącej jedną z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie. Wartość inwestycji – 120 mln PLN. Doradztwo obejmowało negocjacje warunków umowy realizowanej w systemie generalnego wykonawstwa, nadzór nad prawidłowością realizacji umowy, rozliczenie umowy, w tym z uwzględnieniem roszczeń podwykonawców, przygotowanie zakładu do użytkowania od strony formalnej, nadzór nad obsługą gwarancyjną, neutralizowanie ryzyk związanych z potencjalną możliwością upadłości podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji po stronie wykonawczej.