Łukasz Kotarba

Counsel i radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Koordynuje pracami zespołu świadczącego komplementarne usługi prawne na rzecz obsługiwanych klientów, liderów w branży produkcyjnej, infrastrukturalnej oraz budowlanej.

 

Doradza Klientom w toku bieżącej działalności gospodarczej, rozwiązując złożone problemy wymagające dużej wiedzy oraz doświadczenia z wielu gałęzi prawa, jak również zwykłe, bieżące problemy. Doradza Klientom także w sprawach z zakresu prawa energetycznego.

 

Specjalizuje się w doradztwie prawnym, związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych związanych z procesem inwestycyjnym oraz sporów dotyczących obrotu gospodarczego – realizacji umów zawieranych między przedsiębiorcami.

 

Posiada bogate doświadczenie procesowe – reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

 

Autor publikacji prawniczych z różnych dziedzin prawa, uczestnik konferencji / szkoleń prawniczych w roli prelegenta.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy usługi prawne w języku polskim oraz angielskim.