| Łukasz Kotarba

Reprezentacja w sprawie dot. rozliczenia inwestycji budowlanej zrealizowanej w systemie generalnego wykonawstwa

Reprezentacja Klienta w równolegle prowadzonych postępowaniach sądowych (ostatecznie zawisły 4 sprawy) w sprawie dotyczącej rozliczenia inwestycji budowlanej zrealizowanej w systemie generalnego wykonawstwa. Przewidywanie kroków przeciwnika procesowego. Zmierzenie się z licznymi zwrotami lub aktualizacjami / modyfikacjami stanu prawnego lub faktycznego sprawy. Przygotowanie oraz dobór argumentacji mającej na celu popieranie lub zwalczanie wzajemnych – wielowątkowych i złożonych roszczeń z zakresu: wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych, kar umownych za opóźnienie / zwłokę w robotach, odszkodowania z tytułu wad w robotach budowlanych.