| Łukasz Kotarba

Doradztwo prawne na rzecz inżyniera projektu nadzorującego budowę i modernizację linii kolejowych

Dyrektor Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych, radca prawny

Doradztwo prawne na rzecz inżyniera projektu sprawującego nadzór nad realizacją zadania pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze. Analizy i oceny roszczeń kontraktowych; wsparcie w zakresie sporządzania i opiniowania korespondencji kontraktowej dotyczącej bieżących zagadnień związanych z realizacją kontraktu. Wartość inwestycji – ponad 300 mln PLN.