| Łukasz Kotarba

Przygotowanie wyczerpującej analizy i doradztwo w procesie legislacyjnym

Przygotowanie złożonej oraz wielowątkowej analizy prawnej, z uwzględnieniem pełnej historii zmian ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych od początku obowiązywania, dotyczącej możliwości wdrożenia w ramach przedsiębiorstwa energetycznego modelu regulacyjnego przewidującego 3 – letni okres obowiązywania taryfy dla świadczenia usługi dystrybucji paliw gazowych oraz możliwości ustalenia oraz oceny kosztów uzasadnionych przedsiębiorstwa energetycznego, przyjętych do kalkulacji taryfy w oparciu o porównywalne koszty działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych wykonujących – w porównywalnych warunkach – działalność gospodarczą tego samego rodzaju (benchmarking międzynarodowy). Doradztwo w procesie legislacyjnym w zakresie opracowywania aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne w przedmiocie kalkulacji taryf.