| Edyta Sikorska-Gałecka

Wsparcie prawne klienta i reprezentacja przed KIO w postępowaniu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

partner, head of claim management, radca prawny

Reprezentacja Klienta w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”; zakres obsługi prawnej obejmował pełne wsparcie Klienta w toku postępowania, aż do wyboru oferty najkorzystniejszej oraz reprezentację przed KIO.