Anna Oleksiewicz

Założyciel oraz wspólnik zarządzający Kancelarii – adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Rozwiązuje najbardziej złożone problemy biznesowe oraz prawne Klientów działających w różnych branżach, ograniczając do minimum ryzyka związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wykazuje zawsze proaktywną postawę wobec zmieniających się warunków rynkowych, finansowych oraz prawnych otoczenia w jakim funkcjonują Klienci.

 

Ponadto lider praktyki prawa w obszarze infrastruktury i energetyki, w którym to obszarze doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji publicznych oraz prywatnych, zajmując się prawem cywilnym, gospodarczym, energetycznym oraz prawem zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), którego głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.