Dawid Pindor

Świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów będących uczestnikami procesów obejmujących prowadzenie i realizowanie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie negocjowania warunków realizacji umów cywilnoprawnych na rzecz generalnych wykonawców, podwykonawców, sporządzania opinii prawnych w dziedzinie prawa cywilnego, budowlanego, praw autorskich, prawa zamówień publicznych.

 

Wspiera zamawiających publicznych w zakresie analizy terminowych i finansowych roszczeń podnoszonych przez wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych.

 

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.