Barbara Młodawska

Od kilku lat prowadzi bieżącą obsługę Klientów korporacyjnych, w tym obsługę podmiotów branży medycznej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. Jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.

Moje specjalizacje

Brak powiązanych specjalizacji.