Mirosław Metych

Jest liderem praktyki fuzji i przejęć (M&A), praktyki rynków kapitałowych (Capital Markets) oraz praktyki bankowości i finansów (Banking & Finance).

 

Jest specjalistą w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, prawa rynków finansowych, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa prywatnego, zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym w zakresie transakcji typu Private Equity, obejmujące m.in. transakcje share deal / asset deal, połączenia przekształcenia i podziały spółek, a także transakcje w obszarze Capital Markets (IPOs, pre-IPO, stock options, emisje instrumentów dłużnych). Posiada również bogate doświadczenie w obszarze Banking & Finance, m.in. w zakresie projektów Corporate Finance, LMA credits, distressed debt, investment funds, oraz w obszarze restrukturyzacji grup kapitałowych.

 

Doradzał krajowym i międzynarodowym podmiotom m.in. z sektora finansowego, energetycznego, nieruchomości oraz nowoczesnych technologii (TMT), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru FinTech, InsurTech oraz RegTech.

 

Z sukcesami wspiera prawnie uczestników (podmioty) sportu zawodowego, m.in. w obszarze strategicznych umów sponsoringowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów Executive MBA. Ukończył aplikację radcowską.

 

Uczestnik wielu międzynarodowych, specjalistycznych szkoleń oraz konferencji w zakresie bezpieczeństwa transakcji M&A. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa rynków kapitałowych. Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Hoogells, Mirosław współpracował z firmami konsultingowymi tzw. Wielkiej Czwórki oraz z renomowanymi warszawskimi kancelariami.