| Edyta Sikorska-Gałecka

Obsługa prawna modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź (etap II, lot A i C)

partner, head of claim management, radca prawny

Obsługa prawa inwestycji infrastrukturalnej polegającej na modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź (etap II, lot A i C) realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w zakresie analizy i oceny roszczeń kontraktowych; zasadności zgłaszanych roszczeń podwykonawców, dopuszczalności zmian umowy; całkowita wartość robót około 400 mln PLN.