Doradztwo przy inwestycji drogowej S7

Doradztwo prawne na rzecz firmy projektowej, realizującej prace w ramach inwestycji drogowych S7 węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) oraz S61 Podborze – Śniadowo (woj. mazowieckie/podlaskie) w sytuacji odstąpienia przez inwestora od umowy z generalnym wykonawcą; analiza zasadności odstąpienia od umowy oraz sytuacji faktycznej i prawnej projektanta, ocena ryzyk oraz strategia dalszego działania; łączna wartość inwestycji budowlanych ok. 700 mln PLN.