| Edyta Sikorska-Gałecka

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny

Kompleksowe wsparcie prawne Inżyniera Projektu sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”. Zapewniamy bieżące doradztwo przy pełnieniu nadzoru nad realizacją projektu w szczególności w zakresie sporządzania analiza , oceny roszczeń kontraktowych, zgłaszanych roszczeń podwykonawców oraz dopuszczalności zmian umowy o roboty budowlane; wartość robót budowlanych – 61 mln zł.