| Edyta Sikorska-Gałecka

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny

partner, head of claim management, radca prawny

Kompleksowe wsparcie prawne Inżyniera Projektu sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”. Zapewniamy bieżące doradztwo przy pełnieniu nadzoru nad realizacją projektu w szczególności w zakresie sporządzania analiza , oceny roszczeń kontraktowych, zgłaszanych roszczeń podwykonawców oraz dopuszczalności zmian umowy o roboty budowlane; wartość robót budowlanych – 61 mln zł.