| Edyta Sikorska-Gałecka

Doradztwo prawne na rzecz Inżyniera Projektu nadzorującego modernizację linii kolejowej nr 57

partner, head of claim management, radca prawny

Bieżące doradztwo prawne na rzecz inżyniera projektu, zarządzającego oraz sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny roszczeń kontraktowych. Wsparcie w zakresie rozstrzygnięć dotyczących umów podwykonawczych oraz sporządzenia i opiniowania bieżącej korespondencji kontraktowej dla zadania inwestycyjnego; wartość inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC – 240 mln zł.