| Anna Oleksiewicz

Bieżące doradztwo prawne na rzecz inżyniera kontraktu nadzorującego realizację drogi ekspresowej S17

wspólnik zarządzający, adwokat

Bieżące doradztwo prawne na rzecz inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad realizacją drogi ekspresowej S17; jednoczesny nadzór nad łącznie trzema, niezależnymi odcinkami realizowanej drogi ekspresowej; inwestycja realizowana na podstawie warunków kontraktowych FIDIC; procedowanie złożonych oraz wielowątkowych zagadnień pod kątem faktycznym, technicznym lub prawnym. Regularne raportowanie / sprawozdawczość. Łączna wartość nadzorowanych inwestycji – około 1 mld PLN.