Stworzenie unikalnej umowy spółki dla start-upu

Skonstruowanie unikalnych zapisów Umowy spółki i pozostałych dokumentów korporacyjnych dla projektu „start-up” w celu zabezpieczenia wykonywania prawa pierwokupu udziałów wspólników i przyszłych inwestorów w zakresie prawa przyłączenia (TAG-ALONG) i prawa przyciągnięcia (DRAG-ALONG).