| Anna Oleksiewicz

Audyt prawno-podatkowy spółek celowych

wspólnik zarządzający, adwokat

Audyt prawno-podatkowy spółek celowych, należących do portfela podmiotów z branży energetycznej. Celem było określenie potencjalnych obszarów ryzyka dla nabywcy udziałów, poprzedzający transakcję przeniesienia ich własności na inwestora zagranicznego.