Wsparcie klienta przy zawieraniu i negocjacjach międzynarodowej umowy dostawy urządzeń produkcyjnych

Doradztwo prawne, w tym przygotowywanie oraz przeprowadzenie pełnego procesu negocjacyjnego umowy dostawy urządzeń produkcyjnych przy zastosowaniu reguł Incoterms 2020, z podmiotem mającym siedzibę na terenie UE. Wartość kontraktowa – ponad 2 mln zł.