Wsparcie prawne przy zawieraniu umowy na dostawę systemu odzysku ciepła

Doradztwo prawne, w tym przygotowywanie oraz przeprowadzenie pełnego procesu negocjacyjnego umowy dostawy systemy odzysku ciepła wraz z pełną aparaturą, przy zastosowaniu reguł Incoterms 2020, z podmiotem mającym siedzibę na terenie UE. Wartość kontraktowa –  ponad 1,5 mln zł.