Doradztwo prawne przy zawieraniu międzynarodowej umowy dostawy części linii produkcyjnej

Doradztwo prawne, w tym weryfikacja oraz przeprowadzenie procesu negocjacyjnego złożonej umowy dostawy wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy dotyczącej fragmentu linii produkcyjnej, z podmiotem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, przy zastosowaniu reguł Incoterms 2020 i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wartość kontraktowa – ponad 1 mln zł.