8 października 2020 | Dagmara Łudzińska |

Zapraszamy na bezpłatny webinar edukacyjny

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony tematyce rozwiązywania bieżących konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami, który odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 16:00.

 

Webinar poprowadzi Kamila Sznyrowska (partner zarządzający, adwokat) oraz Katarzyna Skumiał (associate, radca prawny).

 

Podczas webinaru przybliżymy Państwu następujące zagadnienia, opowiadając o praktycznych przypadkach:

 

  1. Ukształtowanie odpowiednich relacji rodzic – szkoła w ramach postanowień umownych:  omówienie konieczności posiadania odpowiednich regulacji umownych, które zabezpieczają placówki w sytuacjach– np. określenie w sposób prawidłowy zasad zachowania w szkole, warunków wypowiedzenia umowy itp.
  2. Sposoby rozwiązania konfliktu z rodzicami oraz postępowanie w przypadku eskalacji konfliktu i braku szans na porozumienie: mediacja jako sposób rozwiązania problemu, zawieranie porozumień z rodzicami w zakresie spraw spornych, konieczność zbierania dowodów na wypadek uzasadnienia rozwiązania umowy.
  3. Relacja z rodzicami będącymi w konflikcie: omówienie postępowania w przypadku posiadania pełni praw rodzicielskich przez obojga rodziców, kwestie formalne w przypadku zawierania umów, kiedy umowę może podpisać jedno z rodziców, jak postępować przy odbiorze dzieci przez jednego z rodziców.
  4. Współpraca z rodzicami w okresie zagrożenia epidemicznego Covid-19: omówienie kwestii podpisywania oświadczeń, czy można i jak egzekwować od rodziców i dzieci wypełnianie wytycznych MEN wynikających z aktualnego reżimu sanitarnego, czy istnieje konieczność zmiany umów w tym zakresie.
  5. Konflikt rodzica ze szkołą: case study – przykładowe przypadki konfliktów (niezadowolenie z ocen czy z procesu wychowawczo-opiekuńczego, niegrzeczne dziecko, kłopotliwe dziecko, w tym z dysfunkcjami, rodzic nieracjonalny, zróżnicowany sposób/metodologia podejścia do ułożenia odpowiedniej relacji z konfliktowym rodzicem i konieczność posiadania wypracowanych i skutecznych zasad rozwiązywania sporów.

 

Jesteśmy przekonani, że tematyka webinaru zapewni Państwu niezbędne narzędzia do efektywnego rozwiązywania konfliktów w szkole, co zdecydowanie pomoże Państwu zaoszczędzić cenny czas, a także przyczyni się do ogólnego zadowolenia ze szkoły.

 

Zapisy:

Na webinar można się zapisać wysyłając maila (dagmara.ludzinska@hoogells.pl) podając imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres mailowy oraz numer telefonu.

 

Dokonamy rejestracji, a przed webinarem prześlemy link do zalogowania.

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie uczestnictwa w webinarze do 24 października.

 

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Mogą Cię zainteresować: