19 lipca 2019 | Paulina Kowalewska |

Bezpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej – zmiany

W związku ze zmienioną z dniem 4 maja 2019 r. Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmieniły się zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentom.

 

Co się zmieniło?

 

Nowe przepisy wskazują, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi za darmo. Problem pojawił się gdy z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej wystąpił pełnomocnik upoważniony przez pacjenta. Placówki medyczne miały wątpliwość, czy dokumentacja udostępniona pełnomocnikowi ma być uznana jako pierwszy darmowy egzemplarz dokumentacji medycznej, czy należy udostępnić go pełnomocnikowi odpłatnie.

 

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zmiany dokonane w ww. Ustawie mają gwarantować pacjentowi bezpłatne udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Tym samym nie ma znaczenia, czy o udostępnienie dokumentacji medycznej występuje pacjent osobiście, czy też osoba przez niego upoważniona. Nie ma również znaczenia przy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, czy pełnomocnictwo opiera się na upoważnieniu, o którym mowa w Ustawie, czy na pełnomocnictwie regulowanym w Kodeksie cywilnym.

 

Kryterium decydującym przy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jest czy pacjent korzysta z dostępu do dokumentacji po raz pierwszy.

 

Przeczytaj więcej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Mogą Cię zainteresować: