8 lipca 2020 |

Konferencja Kontrakty Kolejowe 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Kontrakty Kolejowe 2020. Dyrektor Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych i radca prawny naszej kancelarii Łukasz Kotarba poprowadzi panel „Umowy o roboty budowlane i relacje na linii wykonawca – podwykonawca w świetle obowiązujących przepisów”.

 

Tematyka panelu skupi się na generalnym wyjaśnieniu czym jest umowa podwykonawcza, uwzględniając przy tym podstawowe kwestie związane z zawieraniem takich umów jak np. formułowanie komparycji, forma zawarcia umowy.

 

Zwrócimy uwagę na obowiązki wykonawcy w kontekście podwykonawstwa wedle ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnimy też kwestię solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Dowiedzą się Państwo również o zasadach dotyczących rozliczania ustanowionych kaucji gwarancyjnej i skuteczności żądania ustanowienia gwarancji terminowej zapłaty przez podwykonawcę.

 

Jesteśmy przekonani, że wieloletnie praktyczne doświadczenie mec. Łukasza Kotarby w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym związanych z nimi umowami podwykonawczymi sprawi, że prowadzony przez niego panel będzie nie tylko ciekawy, ale również rozwieje Państwa dotychczasowe wątpliwości.

 

Poza tym podczas konferencji zostaną poruszone również inne, istotne elementy realizacji kontraktów kolejowych, w tym:

  • Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów strukturalnych
  • Waloryzacja kontraktów kolejowych w praktyce. Omówienie aktualnych regulacji i zasad ich stosowania
  • Zamówienia publiczne w branży infrastruktury kolejowej – na co zwrócić uwagę przy analizie wymagań zamawiającego?

 

Mogą Cię zainteresować: