18 maja 2020 |

Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie

W piątek 15 maja 2020 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza antykryzysowa 3.0”).

 

Tarcza antykryzysowa 3.0 znosi wstrzymanie biegu terminów sądowych i procesowych, co oznacza powrót Krajowej Izby Odwoławczej do działania i orzekania na zasadach obowiązujących przed ogłoszeniem stanu epidemii.

 

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w profilach społecznościowych mają zostać udostępnione nowe wytyczne odnośnie organizacji rozpraw i posiedzeń.

 

Powyższe rozwiązanie dokonane w ramach trwającego procesu „odmrażania gospodarki” ma istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz przedsiębiorców, gdyż pozwoli zakończyć przeciągające się postępowania przetargowe, a w konsekwencji przystąpić do realizacji zamówień.

Mogą Cię zainteresować: