12 sierpnia 2019 |

#NowePZP – zmiana systematyki ustawy

Planowana do uchwalenia nowa ustawa PZP ma odmienną od dotychczasowej ustawy systematykę i nazewnictwo działów.

 

Już na tym etapie ustawodawca niemal w całości zmienił obecnie przyjęty podział. Rozróżniono dział dotyczący zamówień tzw. klasycznych oraz tych poniżej progów unijnych. Wyszczególniono odrębne sekcje poświęcone zamówieniom sektorowym i w dziedzinie obronności. Dodano działy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów, kontroli zamówień publicznych i kar pieniężnych. Zamiast działu poświęconego Prezesowi Urzędu zamówień publicznych znajdziemy dział Organów właściwych w sprawach zamówień. W nowej regulacji przewidzianych jest XIII, a nie tak jak dotychczas IX działów ustawy. 

 

Jako ciekawostkę należy wskazać, że nowa ustawa przewiduje utworzenie infolinii w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zapraszamy do śledzenia kolejnych  aktualizacji dotyczących zmian w ustawie PZP. 

Mogą Cię zainteresować: