28 października 2020 |

Dofinansowania dla szkół

29 października 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych dla podstawowych i ponadpodstawowych szkół publicznych i prywatnych.

 

Nowy program rządowy – „Aktywna Tablica” zakłada udzielenie wsparcia finansowego do 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący placówkę oświatową.

 

Wsparcie może być przeznaczone na zakup laptopów, tablic interaktywnych, projektorów i innych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu szkoły pomocy dydaktycznych.

 

Więcej informacji wraz z wzorem wniosku znajduje się tutaj.

Mogą Cię zainteresować: