24 stycznia 2024 |

Krajowy Plan Odbudowy – założenia programu

Pozyskiwanie dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, a także efektywna realizacja inwestycji wspieranych przez KPO wymaga zrozumienia głównych założeń tego programu.

 

 

„Żeby wygrać – musisz poznać zasady gry.”

 

 

Z jednej strony, pozwoli to beneficjentom (inwestorom) na absorpcję środków unijnych i wykorzystanie ich na realizację pożądanych przedsięwzięć. Z drugiej strony, wiedza ta ułatwi przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku zasilonym europejskimi funduszami oraz pomoże im w zawarciu kontraktów finansowanych w ramach KPO.

 

 

Obydwa wymienione aspekty są kluczowe dla realizacji jednego z celów KPO, tj. rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Dopiero bowiem efektywne wykorzystanie środków, połączone z zaangażowaniem lokalnego biznesu przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski.

 

 

Środki z KPO dzielą się na dwie części – dotacje bezzwrotne oraz pożyczki. W zależności od realizowanego przedsięwzięcia beneficjent będzie mógł skorzystać z dofinansowania w formule dotacji bądź pożyczek. Nie jest możliwe równoczesne pozyskiwanie na to samo przedsięwzięcie zarówno dotacji jak i pożyczki.

 

 

KPO definiuje sześć Komponentów kluczowych dla realizacji celów programu.

 

 

 

 

 

 

Każdy z wymienionych Komponentów został zdefiniowany dokumencieKrajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odpornościz 2022 roku. Dokument ten wraz z kolejnymi rewizjami ma kluczowe znaczenie dla realizacji KPO.

 

Na poszczególne Komponenty składa się złożona struktura Reform oraz Inwestycji. Realizacja określonych dla każdego z Komponentów celów polega na wprowadzaniu zmian prawnych (Reforma) bądź udzielaniu dofinansowania na Inwestycje. W prezentowanych w ramach cyklu materiałach i KPO ograniczymy się do Inwestycji.

 

Struktura każdego z Komponentów została opisana w Dokumencie KPO. Przykładowo Komponent E przewiduje różnorodne Reformy i Inwestycje.

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z wyzwań stojących przed podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie jest dopasowanie zamierzonego przedsięwzięcia do przewidzianych w KPO rodzajów Inwestycji.

 

Właściwe zdiagnozowanie Komponentu oraz Inwestycji jest niezbędne m.in. dla ustalenia warunków pozyskania dofinansowania, instytucji odpowiedzialnej za realizację Inwestycji, a także dla ustalenia, czy środki będą pozyskiwane w formule dotacji bądź pożyczki.

 

W kolejnym wpisie przybliżymy problematykę podmiotów uczestniczących w programie KPO. Zachęcamy również do zapoznania się z poprzednim wpisem przygotowanym w ramach serii poświęconej KPO.

 

Mogą Cię zainteresować: