4 listopada 2020 |

Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie na budowę

Ograniczenie liczby stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę upraszcza i przyspiesza ten proces. Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie budowlane opisują radca prawny Katarzyna Skumiał oraz radca prawny Paulina Jakubowska na łamach 6 numeru kwartalnika Prawo Budowlane.

Mogą Cię zainteresować: