Magdalena Szymkowiak

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców. W ramach swojej praktyki zawodowej doradzała w procesach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej (linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, linia 400 kV Baczyna – Plewiska, linia 110 kV Świebodzice – Graby), oraz OZE. Specjalista w zakresie prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne tytułów prawnych do nieruchomości na cele przesyłu energii elektrycznej.

 

Jej praktyka obejmuje świadczenie usług prawnych na rzecz generalnych wykonawców inwestycji budowlanych, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, w tym z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz prawa budowlanego, oraz reprezentację wykonawców i inwestorów w toku postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Podstaw Prawno – Ekonomicznych Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej.

 

Associate, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.