4 października 2019 | Łukasz Kotarba |

Artykuł mec. Łukasza Kotarby w kwartalniku “Prawo budowlane”

W najnowszym numerze kwartalnika „Prawo budowlane” ukazał się artykuł autorstwa mec. Łukasza Kotarby, Dyrektora Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych kancelarii Hoogells. Artykuł dotyczy odstąpienia od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty.

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Prawa budowlanego” oraz zapoznania się z publikacją mec. Kotarby.

Mogą Cię zainteresować: