10 marca 2021 | Edyta Sikorska-Gałecka |

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Elementy umowy o zamówienie publiczne

partner, head of claim management, radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, opublikowanym w numerze 1 (189) Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o.

 

Publikacja przybliża warunki, jakim w świetle nowego prawa zamówień publicznych muszą odpowiadać postanowienia umów o wykonanie zamówienia publicznego, których treść w praktyce kreują zamawiający.

Mogą Cię zainteresować: