27 kwietnia 2020 |

Czego możemy się spodziewać po Tarczy 3.0?

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2020 r. Wicepremier i Minister Rozwoju – Jadwiga Emilewicz przedstawiła szczegółowe rozwiązania, jakie rząd planuje wprowadzić w maju w ramach „Tarczy antykryzysowej 3.0”. W trakcie konferencji minister podkreślała jak ważny dla polskiej gospodarki jest działający pomimo pandemii sektor budowlany. Rząd planuje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających utrzymanie tempa prowadzenia inwestycji finansowanych ze środków publicznych.

 

Planowane zmiany z zamówieniach publicznych w Tarczy 3.0:

  • zniesienie obowiązku żądania wadium w przetargach powyżej progów unijnych;
  • wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach bądź udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów;
  • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających stronom dokonywanie zmian w umowie o realizację zamówienia publicznego;
  • wznowienie prac Krajowej Izby Odwoławczej;
  • utworzenie katalogu branż i dziedzin strategicznych z punktu widzenia interesu państwa.

 

W piątek 24 kwietnia projekt miał być przedmiotem prac komitetu stałego Rady Ministrów. Rząd planuje wejście w życie ustawy jeszcze w maju 2020 r.

Wprowadzenie zmian ułatwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizację w okresie pandemii jest działaniem, które należy ocenić co do zasady pozytywnie, jednakże jednoznaczna ocena planowanych zmian możliwa będzie po opublikowaniu przez rząd projektu ustawy.

Mogą Cię zainteresować: