21 maja 2020 |

Czy przedszkola i szkoły mogą zawiesić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w związku z zagrożeniem COVID-19

Mijają dwa tygodnie od otwarcia przedszkoli, tymczasem szkoły przygotowują się na otwarcie pierwszych trzech klas. Jak wiemy z doniesień medialnych, spora liczba placówek nie zdecydowała się jeszcze na ich otwarcie. Natomiast przedszkola, które zdecydowały się na przyjęcie dzieci, mogą już zrewidować swoje możliwości w zakresie spełnienia postawionych przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Naukowej i Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych.

 

Zwracamy uwagę, że w przypadku braku możliwości zapewnienia w działalności przedszkola czy szkoły, wymaganych standardów bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, dyrektorzy tych placówek, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i  placówkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) mają możliwość, za zgodą organu prowadzącego placówkę, zawieszenia zajęć na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Niewątpliwie takim zdarzeniem jest istniejące zagrożenie epidemiczne COVID-19, przy jednoczesnym braku możliwości wdrożenia wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Naukowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Natomiast o podjętej decyzji o zawieszeniu zajęć, organ prowadzący lub dyrektor zobowiązani są zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Mogą Cię zainteresować: