14 sierpnia 2020 | Paulina Kowalewska |

Ograniczenia pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w pracy pracowników medycznych w kilku miejscach. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2 nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2.

 

Jak wynika z przepisów, kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie (tj. wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne:

  • wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
  • w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

 

Osoby wykonujące zawód medyczny wpisane do wykazu stanowisk nie mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2.

 

Mając na uwadze powyższe, jeśli lekarze pracują/pełnią dyżury w podmiotach leczniczych wpisanych do wykazu szpitali (tj. szpitale jednoimienne oraz szpitale gdzie wyodrębniono komórki do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) zostali wpisani również do wykazu stanowisk, nie mogą pracować/pełnić dyżurów w kilku podmiotach.

 

Powyżej opisany zakaz pracy personelu medycznego pracującego z osobami zakażonymi COVID-19 ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Mogą Cię zainteresować: