24 kwietnia 2020 |

Prace nad wznowieniem orzekania przez KIO podczas epidemii koronawirusa

Urząd Zamówień Publicznych wraz z Ministerstwem Rozwoju pracuje nad wznowieniem prac KIO. Zakłada się wprowadzenie tymczasowego trybu orzekania na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania, tj. bez udziału stron i bez możliwości zaprezentowania merytorycznego stanowiska w sprawie. Jednocześnie, jak wynika z wypowiedzi Michała Trybusza z Urzędu Zamówień Publicznych (opublikowanej 22 kwietnia 2020 r. w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej) UZP nie planuje w chwili obecnej przywrócenia orzekania poprzez rozprawy online ze względu na niedostatki infrastruktury sieciowej. Z komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu wynika, że zmiany organizacyjne umożliwiające wznowienie orzekania zostały już wprowadzone, obecnie trwają prace nad zmianami legislacyjnymi, które są konieczne aby wprowadzić ten tymczasowy tryb.

 

Pewne wątpliwości może budzić sposób rozpatrywania odwołań tylko w oparciu o stanowiska pisemne. Na dzień dzisiejszy projekt rozwiązań legislacyjnych jest na etapie uzgodnień i nie jest jeszcze ogólnodostępny, wobec czego nie wiadomo w jaki sposób zachowana zostanie jawność oraz kontradyktoryjność rozpatrywania odwołań, jaki będzie sposób przywoływania dowodów, czy zostanie ograniczona liczba pism procesowych uczestników postępowania oraz w jaki sposób pisemność wpłynie na sprawność rozstrzygania spraw. Jednakże, niezależnie od opisanych powyżej wątpliwości wznowienie orzekania Krajowej Izby Odwoławczej należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

 

Czysto pisemny model rozpatrywania odwołań w zamówieniach publicznych funkcjonuje już w innych krajach UE – Grecji, Hiszpanii, Litwie, Luksemburgu oraz na Słowacji (wg raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski” sporządzonego w 2017 r. przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych), wobec czego polski ustawodawca może dostosować istniejące już rozwiązania do polskich realiów.

Mogą Cię zainteresować: