17 kwietnia 2020 |

Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące zamówień publicznych w dobie epidemii

Komisja Europejska wydała komunikat, w którym przypomina, że w okresie pandemii COVID-19 w zakresie zaspokojenia natychmiastowych potrzeb szpitali i innych instytucji zdrowia publicznego (zaopatrzenie w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej ale również budowa dodatkowej infrastruktury) publiczni zamawiający mogą dokonać wyboru czy zastosują ogólną procedurę przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, czy zastosują skrócenie terminów traktując pandemię COVID-19 jako przypadek pilnej konieczności czy też zastosują procedurę negocjacyjną bez uprzedniego ogłoszenia traktując pandemię jako przypadek wyjątkowo pilnej konieczności. Gdyby taka elastyczność również była niewystarczająca zamawiający mogą również udzielić zamówienia dotychczasowemu dostawcy (o ile jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby placówki), a ponadto zastosować szereg działań niestandardowych jak:

 

  • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi wykonawcami z UE i spoza UE telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście;
  • zatrudnienie pośredników, którzy mają lepsze kontakty na rynkach;
  • wysyłanie swoich przedstawicieli bezpośrednio do krajów, w których istnieją niezbędne zapasy i które mogą zapewnić natychmiastową dostawę;
  • zwrócenie się do potencjalnych dostawców o zwiększenie produkcji bądź (ponowne) rozpoczęcie produkcji.

 

KE jednoznacznie podkreśla, że pandemia COVID-19 jest sytuacją, której europejscy zamawiający publiczni nie mogli przewidzieć, a sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach stanowi podstawę do odstąpienia od stosowania wspólnotowych ram dotyczących zamówień publicznych.

 

Warto podkreślić, że takie rekomendacje dotyczą tylko środków niezbędnych dla powstrzymania pandemii COVID-19 (w tym również inwestycji budowlanych), a nie wszystkich zamówień których dokonują szpitale oraz inne instytucje zdrowia publicznego w tym zakresie.

 

Polski ustawodawca w ustawie z 02 marca w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odstąpił od stosowania przepisów polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych dla takich zamówień.

 

Pełny tekst Komunikatu Komisji Europejskiej znajduje się tutaj.

Mogą Cię zainteresować: