5 października 2020 | Edyta Sikorska-Gałecka |

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – zmiany w umowach o zamówienia publiczne

partner, head of claim management, radca prawny

Wnioski wykonawców o modyfikację warunków zamówienia i późniejsze kontrole UZP w tym zakresie to codzienna rzeczywistość Zamawiających. Na łamach 43 numeru Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce wyjaśniamy jak wykorzystać ustawowe przesłanki zmiany warunków realizacji zamówienia, by kontrole Prezesa UZP stanowiły jedynie potwierdzenie zgodności działań z obowiązującymi regulacjami rynku zamówień publicznych.

 

Polecamy artykuł radcy prawnego Hoogells – Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, która na co dzień wspiera wykonawców i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych.

Mogą Cię zainteresować: