30 kwietnia 2020 | Łukasz Kotarba |

Tarcza 3.0 a bieg terminów procesowych i sądowych

W dniu 28 kwietnia 2020 r. do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej – tzw. Tarcza 3.0.

 

Zgodnie z projektem ww. ustawy uchylone mają zostać przepisy mówiące o zawieszeniu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, sądowych, egzekucyjnych, karnych czy innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

 

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0. stanowiły, że bieg przewidzianych przepisami prawa terminów zarówno procesowych jak i materialnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Oznaczało to, że terminy, które nie rozpoczęły biegu przed dniem 14 marca 2020 r. nie biegną również w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a terminy które rozpoczęły swój bieg przed dniem 14 marca 2020 r. ulegają zawieszeniu i biegną dalej od dnia ustania przyczyny powodującej ich zawieszenie.

 

I pomimo, że epidemia trwa nadal ustawodawca w projekcie Tarczy 3.0 planuje „odwiesić” wszelkie terminy sądowe i procesowe i to już 7 dnia po wejściu w życie ww. ustawy. Co więcej zgodnie z projektem organy i sądy nie mają obowiązku informowania stron postępowania o rozpoczęciu bądź wznowienie biegu terminu, a to może spowodować pozbawienie stron możliwości obrony swoich praw w zawieszonych dotąd, z uwagi na stan epidemii, postępowaniach. Ucierpieć mogą na tym najbardziej osoby niereprezentowane w postępowaniu przez profesjonalnych pełnomocników.

Mogą Cię zainteresować: