9 kwietnia 2020 | Paweł Siwy |

Tarcza Antykryzysowa PFR

senior associate, adwokat

Fundusz Pomocy Rozwoju opracował program pomocowy o wartości ok. 100 mld zł, mający na celu pomoc mikro, małym, średnim i dużym firmom, które ucierpiały w czasie epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-Cov-2.

 

Pomoc kierowana jest do:

 

a) mikrofirm, tj. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 osób (nie wliczając właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro – łączna pomoc w wysokości do 25 mld zł;

 

b) małych i średnich firm, tj. przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 osób, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro – łączna pomoc w wysokości 50 mld zł;

 

c) dużych firm, tj. przedsiębiorców zatrudniających przynajmniej 250 osób – łączna pomoc w wysokości 25 mld zł.

 

Podstawowe założenia programu to:

 

a) w przypadku mikrofirm, których dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub firm objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne:

  • subwencja w maksymalnej wysokości do 325 tyś zł;
  • umorzenie 25 % subwencji w przypadku kontynuowania działalności przez okres 12 miesięcy;
  • umorzenie do 50 % subwencji w zależności od poziomu utrzymania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy.

 

b) w przypadku małych i średnich firm, których dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca:

  • subwencja w wysokości 4 %, 6 % lub 8 % wartości sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży;
  • umorzenie 25 % subwencji w przypadku kontynuowania działalności przez okres 12 miesięcy;
  • umorzenie do 25 % subwencji w zależności od poziomu poniesionej straty;
  • umorzenie do 25 % subwencji w zależności od poziomu utrzymania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy.

 

c) w przypadku dużych firm, których dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca (trzy formy pomocy):

  • pożyczki lub obligacje na okres do 2 lat o wartości do 1 mld zł;
  • preferencyjna pożyczka na okres do 3 lat w wysokości do 750 mln zł, możliwość umorzenia do 75 % wartości pożyczki;
  • inwestycja PFR w postaci objęcia udziałów lub akcji o wartości do 1 mld zł.

 

Warunkiem skorzystania z programu pomocowego jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 roku lub na dzień udzielenia finansowania.

Mogą Cię zainteresować: