15 kwietnia 2020 |

Wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii

Ministerstwo Rozwoju w dniu 9 kwietnia 2020 r. opublikowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii Covid -19 w Polsce.

 

Z wytycznymi Ministra Rozwoju można zapoznać się tutaj.

 

Wytyczne Ministra Rozwoju w części odnoszą się do obowiązkowych zasad, wynikających z § 9 ust. 9 pkt 3) oraz § 18 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658) tj.:

 

do obowiązku zapewnienia przez zakład pracy:

1) jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia,

2) odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19;

 

jak również powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

 

Przedmiotowe wytyczne w pozostałym zakresie stanowią zalecenia, niemniej jednak w ślad za Ministerstwem Rozwoju rekomenduje się ich stosowanie.

Mogą Cię zainteresować: